Doelstellingen

Als Ouderraad hebben wij 2 belangrijke doelstellingen:

Doelstelling 1: Praktische en financiële hulp

De Ouderraad zorgt voor praktische én financiële hulp bij allerhande activiteiten:

 • Grootouderfeest
 • Bijdrage voor Zeeklas/Bosklas/Milieuklas
 • Bijdrage voor extra activiteiten
 • Bijdrage voor culturele activiteiten (toneel, film,...)
 • Bijdrage voor schoolreizen

Verder draagt de Ouderraad jaarlijks de kosten van:

 • Geschenken van Sinterklaas (budget per klas + opvang)
 • Carnavalsfeest
 • Paaseieren op school + Paaswandeling op Paasmaandag
 • Recepties Eerste Communie & Plechtige Communie
 • Fruitdag (elke donderdag)

En af en toe investeren we ook in " grotere "aankopen

 • Digitaal Schoolbord
 • Speelplaatsverfraaiing (bv. auto voor kleuters)
 • Professionele frietketel
 • Vernieuwde website
 • Extra speelgoed voor speelplaats (oa 2 kickertafels)
 • Nieuwe bergruimte op de speelplaats

Doelstelling 2: Participatie in de school

De Ouderraad heeft ook als doel om bij mogelijke praktische of pedagogische vragen een spreekbuis te zijn voor de ouders.

Via de Ouderraad is het mogelijk om bepaalde zaken voor te stellen of bespreekbaar te maken, samen met de Directie en leerkrachten.

Via de Ouderraad krijgen we het schoolnieuws uit de eerste hand. Ons advies wordt hierover gevraagd en onze mening gehoord, en indien nodig kunnen we bijsturen.

Enkele voorbeelden:

 • warme maaltijden
 • voor- en naschoolse opvang
 • waterproject (enkel water en melk tijdens pauzes)