Leerlingenraad

Leerlingenraad Sint-Margriete

De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van leerlingen van 3de tot 6de leerjaar. In het begin van het schooljaar kunnen de leerlingen zich per klas kandidaat stellen. Uit deze kandidaten worden 2 leerlingen verkozen per klas. Deze leerlingen zetelen dan in de leerlingenraad samen met directie, zorgcoördinator en één leerkracht. Zij brengen voorstellen aan die de werking van de school ten goede komen.